Persoonlijke coaching

Wikipedia beschrijft persoonlijke ontwikkeling als:

“Het gebied van de persoonlijke ontwikkeling betreft alles rondom de ontwikkeling van het zelfbewustzijn, de identiteit, het eigen talent en potentieel, het vergroten van de kwaliteit van het leven en het realiseren van dromen en aspiraties. Dit zowel in persoonlijke als in zakelijke omgeving. Persoonlijke ontwikkeling vindt het hele leven plaats.”

Wij begeleiden naar het versterken van een zelfgekozen onderdeel in de persoonlijke ontwikkeling van de cliënt.

Dit kan zijn naar het op zoek gaan naar de oorzaak van problemen tot het bepalen van levensdoelen. Of het leren vinden van talenten en competenties tot het vergroten van zelfvertrouwen. Ook het leren omgaan met conflicten tot het bepalen van eigen grenzen zijn enkele van de vele mogelijkheden.

De overeenkomst is dat de eigen persoon en leven centraal staat in de persoonlijke coaching, met als doel de persoon sterker en meer tevreden te maken in zijn of haar wensen.

Coaching is ook te volgen in het Engels.