Mediation

Mediation is begeleiding in conflictsituaties. Mediation is vrijwillig en alle betrokken partijen zijn bereid om te onderhandelen voor een oplossing. Hierbij is van belang om een oplossing te vinden die voor iedereen aanvaardbaar is, van minder belang is het “juridisch gelijk”.

De voornaamste verschillen tussen mediation en een rechtszaak zijn:

  • dat de partijen zelf tot een oplossing komen. Hierom passen de oplossingen vaak beter aan bij de wensen van alle betrokkenen;
  • dat er een groteren kans is op duurzame afspraken;
  • dat er een redelijke verstandhouding tussen de partijen is na mediation.